Synot oslavuje 30 rokov!

Synot oslavuje 30 news item

Od založenia skupiny SYNOT uplynulo už tridsať rokov. Pôvodne malá rodinná firma z Uherského Hradišťa s tromi zamestnancami dnes pôsobí na svetových trhoch na mnohých kontinentoch. Zamestnáva približne tri tisícky ľudí a venuje sa viacerým odvetviam podnikania. Jeho prvá spoločnosť bola založená v roku 1991.

„Bola to úplne iná doba, keď sme s bratom a otcom začali podnikať. Nemali sme to ľahké, začínali sme od nuly – no nechýbala nám energia a pracovitosť. Tak sme si zobrali úver vo výške niekoľkých desiatok tisíc korún. Vtedy to bolo veľa peňazí a naozaj sme sa báli, či dokážeme splatiť úver. Boli sme malá rodinná firma s veľkými ambíciami a cieľom byť najlepší. Nedisponovali sme síce technickými možnosťami a vymoženosťami, ktoré sú v dnešnej dobe dostupné, ale nepohltila nás byrokracia a šikana zo strany verejných činiteľov, ako je to, žiaľ, dnes v Českej republike, keď sú aktívni ľudia, ktorí sú chrbtovou kosťou našej ekonomiky, vystavení rôznym prekážkam,“ spomína majiteľ skupiny SYNOT Ivo Valenta.

Úlohy zakladateľov skupiny SYNOT boli od začiatku rozdelené. „Otec a brat sa venovali podnikaniu v Českej republike a ja som sa vydal zbierať skúsenosti a nadväzovať nové obchodné vzťahy do zahraničia,“ dodáva Ivo Valenta.

Podnikanie skupiny SYNOT sa v priebehu rokov uberalo viacerými smermi – napríklad lotériový priemysel, IT technológie, online riešenia a podpora startupových projektov, správa a renovácia nehnuteľností, investície do cestovného ruchu, bezpečnostné riešenia a v neposlednom rade predaj luxusných automobilov BMW.

“Samozrejme, veľmi ma teší, že pôsobíme na svetových trhoch a tešíme sa dôvere a rešpektu obchodných partnerov z mnohých kontinentov. Je to výsledok tvrdej práce a nasadenia celého tímu našej skupiny, čo si úprimne vážim. Neustále sa zdokonaľujeme a inovujeme naše produkty, aby odrážali moderné trendy a boli vysoko konkurencieschopné. Vieme ich prispôsobiť aj podmienkam jednotlivých krajín. V posledných rokoch si naše firmy získali veľké uznanie. Každý úspech však berieme s pokorou a je to pre nás predovšetkým motivácia a záväzok do ďalšej práce,“ hovorí majiteľ skupiny SYNOT.

Počas svojej existencie podporila nadácia už tisícky subjektov a verejnoprospešných projektov viac ako miliardou korún. Predovšetkým nemocnice a iné zdravotnícke zariadenia, sociálne ústavy, domovy dôchodcov, školy, záujmové a voľnočasové organizácie, športové kluby, detské domovy, významné kultúrne inštitúcie a divadlá, cirkevné pamiatky, ľudové tradície, folklór a v neposlednom rade stovky jednotlivcov, ktorí dostali podporu. Išlo najmä o deti a dospelých so zdravotným alebo mentálnym postihnutím.

+ posts

Leave a Comment